Fajna TV

Mic Cam

Ceník Fajne Televize 2015

Výroba a produkce reklamních audio a video materiálů, záznamů firemních, společenských či sportovních akcí a dalších produktů

Všechny nabízené produkty Fajne Televize jsou vyrobeny profesionální technikou v odpovídající kvalitě a mohou být dále šířeny nejen na sociálních sítích či video serverech, ale je možné je nabídnout k šíření také na satelitních, kabelových či internetových televizích.

V případě konkrétních specifických představ klienta můžou být formy produkce kombinovány a ceny po vzájemné domluvě upraveny.

Vladan Hýl


+420 773 543 736

Ceník, vhodný i ku tisku, si můžete stáhnout.

Reklamní spoty

Výroba propagačních videí od cca 50 sec do 10 min

 • Spot vzniká po schválení textu nebo formy videa zadavatelem.
 • Zahrnuje návrh textu, zajištění potřebné techniky, střih, ozvučení/hudbu, herecké akce, namluvení profesionálním speakerem
 • Nezahrnuje složitější animaci, náročnější techniku, výjezd dále než 15km mimo Ostravu, vyšší nároky na casting (více, než dva herce)
4 000 – 30 000 Kč

Hudební videa

Záznam z hudebního vystoupení nebo zvukové zkoušky

 • Zahrnuje zajištění techniky pro rychlou práci s kvalitním výsledkem, nazvučení a střih výsledného videa
1 500 Kč

„Živé“ hudební video, jednoduchý videoklip v exteriéru

 • Výrobně náročnější hudební video s odpovídajícím výsledkem.
 • Vyžaduje asi dvouhodinovou práci v terénu, včetně přípravných prací.
 • Cena zahrnuje veškeré realizační práce jak na místě natáčení, tak i postprodukci.
3 000 Kč

Klasický hudební videoklip

 • V případě tohoto formátu může být cena flexibilní, záleží na domluvě a představách umělce o výsledném formátu videa a náročnosti jeho výroby
 • Cena zahrnuje přípravné práce v místě/tech natáčení, samotné natáčení a následnou postprodukci
 • Cena zahrnuje výrobní dobu videa (bez postprodukce) do šesti hodin, v případě přesažení se může navýšit, v případě výrazného zkrácení může být snížena (viz bod 2)
6 000 Kč

Záznamy akcí (firemní, společenské, rodinné)

Výroba a realizace dokumentárních, vzpomínkových a záznamových videí

 • Cena se odvozuje hlavně od typu akce a náročnosti a formátu jejího záznamu
 • Zahrnuje zajištění nutné techniky, natáčecí čas, práci na scénáři, postprodukci; v případě zájmu načtení profesionálním speakerem, ozvučení/hudbu
 • Nezahrnuje animaci, náročnější techniku (jeřáb, koleje), výjezd dále než 15km mimo Ostravu
5 000 – 25 000 Kč

Reportáže

Výroba audio/video materiálů ve formě reportáže/informačního spotu

 • Pořady komerčně neutrální informují o službách či novinkách nebo poskytují rady expertů, informující o veřejných sportovních, společenských či sportovních akcích
 • Cena zahrnuje rozhovory v terénu či interiéru, natáčení události/tématu a postprodukci
 • Nezahrnuje animaci, náročnější techniku (jeřáb, koleje), výjezd dále než 15km mimo Ostravu
od 3 000 Kč

Instruktážní videa, Dokumentární tvorba

 • Cena je v tomto případě pohyblivá, záleží na dohodě s klientem
 • Orietační cena: 3 000 Kč za zpracovanou minutu dokumentu
 • Cena závisí na délce natáčení, složení štábu a techniky, náročnosti postprodukce
 • Běžná délka těchto dokumentů je mezi 10 – 20 minutami

Zajištění media nosičů

 • Vaše výsledné video Vám můžeme dodat buďto zdarma bezkontaktně skrze internetové úložiště, nebo na DVD nosičích
 • Cena DVD (možnost potisku) do 50 kusů – 40 KČ
 • Cena DVD (možnost potisku) nad 50 kusů – 30 KČ